Konzultace pro HR

Jednou z důležitých, ale často opomíjených oblastí ve zdravotnických zařízeních je personalistika a s ní související řízení lidských zdrojů. Ve zdravotnictví se mnohdy stává, že zaměstnanec dělá věci, na které nemá vzdělání nebo nejsou v jeho kompetenci. 

Každé zdravotnické zařízení by mělo mít pro jednotlivá oddělní vypracován personální plán, pro každou pracovní pozici stanovenou náplň práce, včetně kompetencí a odpovědnosti a plán procesu adaptace nováčků. 

Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví je hlavně o tom:

  • specifikovat, jaké činnosti bude zdravotník vykonávat
  • definovat, jakou bude mít zodpovědnost a pravomoci
  • určit, kdo jsou jeho nadřízení a podřízení

Konzultace pro HR

Situace s HR ve zdravotnictví je stále složitější, proto nabízíme nezávislou konzultaci pro HR ředitele, HR manažery a další HR specialisty se zkušeným odborníkem, který Vám pomůže s HR procesy, poskytne nezávislý pohled a zpětnou vazbu a nabídne konkrétní tipy, jak nejrůznější situace řešit.

Při sdělování špatných zpráv pomůže S-P-I-K-E-S protokol

Dítě v ordinaci: Kdo je připraven, není překvapen

Konverzace s pacienty o antibiotikách: 5 tipů

8 typů pacientů, se kterými se letos (opět) setkáte

Pošlete vánoční přání zdravotníkům

Co brání lepší komunikaci ve zdravotnictví?

Pracujete ve zdravotnictví nebo v sociálních službách?

Portál Tolg je určen pro všechny lékařské i nelékařské pracovníky ve zdravotnictví a studenty.