Případová supervize

Jako zdravotník někdy hledáte podporu, porozumění a pomoc s některými případy. Potřebujete si například ujasnit hranice, míru odpovědnosti nebo vztahy s pacientem a kolegy. Můžete čelit i etickým dilematům nebo prostě chcete nastalé situaci jen více porozumět. 

Případová supervize je spojená s problémy zdravotníků vycházejících z jejich praxe. Zdravotník by se měl na supervizora obracet ve chvíli, kdy chce získat podporu a porozumění, zjistit více informací o dané situaci, o pacientovi a jeho potížích, o cílech léčby, porozumět vzájemnému vztahu s pacientem, svým reakcím na pacienta, svým potřebám, pochopit svou roli ve zdravotnickém zařízení, definovat si míru odpovědnosti, jasnost hranic nebo vyřešit etické dilema apod. 

Případová supervize probíhá online, individuálně nebo ve skupině.

Individuální supervize se účastní pouze supervidovaný a supervizor. Je vhodná pro ty, kteří chtějí situaci řešit v důvěrné atmosféře. 

Skupinové supervize se zúčastní supervizor a skupina supervidovaných. Obvykle probíhá tak, že jeden ze skupiny prezentuje případ, ostatní členové poslouchají a později se zapojují. Mohou se zeptat na více informací, nabídnout své zkušenosti, asociace apod. Skupinová supervize nabízí více podnětů a úvah od více lidí. Výhodou je sdílení případu s kolegy, což se může stát efektivním nástrojem pro podporu vztahů na pracovišti. 

Supervize může být i týmová a týkat se celého týmu nebo oddělení. 


Naši supervizoři při online supervizi využívají své teoretické znalosti i praktické zkušenosti z terapie. Doba trvání supervize je individuální a cílem je podpořit supervidovaného jako pracovníka, pečovatele i kolegu.

Ji.hlava 2023: Tipy na dokumenty ze světa zdravotnictví

Podle jakých faktorů hodnotí pacient spokojenost s péči?

Duševní zdraví zdravotníků je na okraji zájmu

Spokojenost zaměstnanců ve zdravotnictví hraje klíčovou roli

Záznam z konference Pacientského hubu “Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky aneb na lidskosti záleží”

Lékaři ženu neresuscitovali. Na vině byla nedostatečná komunikace

Pracujete ve zdravotnictví nebo v sociálních službách?

Portál Tolg je určen pro všechny lékařské i nelékařské pracovníky ve zdravotnictví a studenty.