Případová supervize

Jako zdravotník někdy hledáte podporu, porozumění a pomoc s některými případy. Potřebujete si například ujasnit hranice, míru odpovědnosti nebo vztahy s pacientem a kolegy. Můžete čelit i etickým dilematům nebo prostě chcete nastalé situaci jen více porozumět. 

Případová supervize je spojená s problémy zdravotníků vycházejících z jejich praxe. Zdravotník by se měl na supervizora obracet ve chvíli, kdy chce získat podporu a porozumění, zjistit více informací o dané situaci, o pacientovi a jeho potížích, o cílech léčby, porozumět vzájemnému vztahu s pacientem, svým reakcím na pacienta, svým potřebám, pochopit svou roli ve zdravotnickém zařízení, definovat si míru odpovědnosti, jasnost hranic nebo vyřešit etické dilema apod. 

Případová supervize probíhá online, individuálně nebo ve skupině.

Individuální supervize se účastní pouze supervidovaný a supervizor. Je vhodná pro ty, kteří chtějí situaci řešit v důvěrné atmosféře. 

Skupinové supervize se zúčastní supervizor a skupina supervidovaných. Obvykle probíhá tak, že jeden ze skupiny prezentuje případ, ostatní členové poslouchají a později se zapojují. Mohou se zeptat na více informací, nabídnout své zkušenosti, asociace apod. Skupinová supervize nabízí více podnětů a úvah od více lidí. Výhodou je sdílení případu s kolegy, což se může stát efektivním nástrojem pro podporu vztahů na pracovišti. 

Supervize může být i týmová a týkat se celého týmu nebo oddělení. 


Naši supervizoři při online supervizi využívají své teoretické znalosti i praktické zkušenosti z terapie. Doba trvání supervize je individuální a cílem je podpořit supervidovaného jako pracovníka, pečovatele i kolegu.

Jak se učit klást správné otázky pacientům: efektivní komunikace ve zdravotnictví

Co je péče zaměřená na pacienta? Definice, výhody a příklady

Tajemství úspěšné komunikace ve zdravotnictví: Nový e-learning Pacientského hubu!

Kam se ztrácí empatie ve zdravotnictví?

Mezinárodní den žen: Ženy ve zdravotnictví

ROZHOVOR: Boj zdravotníků se závislostmi