Portál Tolg vznikl v roce 2022 a dal si za cíl měnit úroveň českého zdravotnictví k lepšímu. Obsah i služby na portálu budeme postupně doplňovat.

Zdokonalujeme zdravotníky v komunikaci s pacienty a pomáháme jim s komunikací v týmu. Jsme online vzdělávací portál TOLG. Pořádáme webináře, natáčíme podcasty a diskutujeme o reálných zkušenostech z praxe. Poskytujeme zdravotníkům podporu formou supervize a terapie.

Chceme, aby se nemocnice a ordinace staly místem porozumění a ne nedorozumění. Záleží nám na tom, aby se zdravotníkům lépe pracovalo a tvořili kvalitní kolektiv. Přejeme si, aby studenti medicíny přicházeli po studiu na pracoviště, kde najdou podporu, pochopení a pospolitost. A aby to samé ve zdravotních službách našli pacienti.

Název Tolg vznikl z anglického slova “talk” neboli mluvit, konverzovat, diskutovat. Časem jsme z něj udělali akronym.

Jsme Tolg, protože komunikace by měla být především:

T–⁠Transparentní: Komunikace by měla být transparentní a jasná, aby pacienti a jejich rodiny dobře chápali situaci, diagnózu a navrhované léčebné postupy. Transparentní by měla být vždy i komunikace v týmu, aby všichni věděli, co mají dělat a jakou roli v týmu zastávat.

O–⁠Otevřená: Komunikace by měla být otevřená a upřímná, aby se všichni cítili být slyšeni a měli možnost sdělit své obavy, otázky a připomínky. Zdravotníci by měli být otevření pro dialog a respektovat individuální potřeby a preference pacientů nebo svých kolegů.

L–⁠Lidská: Komunikovat by se mělo s empatií, soucitem a respektem vůči pacientům. Zdravotníci by měli být citliví na emocionální potřeby pacientů a umět se přizpůsobit individuálním situacím.

G–⁠Globální: Komunikace by měla být účinná nejen mezi zdravotníky a pacienty, ale také mezi různými zdravotnickými týmy a organizacemi. Je důležité, aby informace byly sdíleny a přenášeny v rámci komplexní péče o pacienta.

Po registraci a přihlášení si můžete vybrat z pestrého obsahu našich lekcí, návodů a tipů. Portál je určen pro lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky. Registrovat se do něj mohou lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, lékárníci a také studenti.

Pro lékaře jsou kurzy akreditovány ČLK.

Vzděláváme účastníky efektivně, interaktivně a v individuálním tempu.

Chceme, abyste získané vědomosti mohli využít v praxi a tomu přizpůsobujeme i lekce. Každé video navíc trvá maximálně 30 minut, vzdělávat se tedy můžete i při svém nabitém programu.

Po registraci a přihlášení můžete sledovat všechny lekce zdarma, kdykoliv a opakovaně. V případě akreditovaných přednášek platíte pouze drobný administrativní poplatek za připsání bodů/kreditů do celoživotního studia.

Portál je přístupný z mobilu i počítače a je určen pro všechny lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky a studenty.

Akreditované přenášky se zobrazují pouze lékařským zdravotnickým pracovníkům. 

Při registraci si svou pozici vyberete z nabídky. Můžete se registrovat jako lékař, lékárník, zdravotní sestra, ostatní zdravotnický personál nebo jako student.

Obsah portálu je zdarma. Hradíte pouze administrativní poplatek za akreditaci v případě, že si za akreditovanou přednášku chcete připsat kredity/body do Vašeho celoživotního vzdělávání. 

Platba je možná 1) kartou online, 2) bankovním převodem, 3) voucherem – zadáním unikátního kódu voucheru.

Ano, kredity do celoživotního vzdělávání se Vám po úspěšném absolvování testu a získání certifikátů přípíšou automaticky. Zpravidla do 30 dní.