Lektoři

Mgr. et MgA. Andrea Daňková, MBA

Mgr. Lucie Kráčmarová

Lucie se dlouhodobě jako psycholog a psychoterapeut věnuje práci s dětmi a dospívajícími. Má více než 10 let zkušeností.

Bc. Simona Berková (Šebková)

Simona je porodní asistentka a dlouhodobě se věnuje předporodní přípravě žen. Pracuje v rakovnické nemocnici.

PhDr. Pavlína Doležalová

Pavlína je psycholožka, koučka, krizová interventka a lektorka. Má soukromou praxi. Zaměřuje na dospělé děti alkoholiků (DDA).

PhDr. Zlata Pražanová

Zlata je kvalifikovaná zdravotní sestra se zkušenostmi ze zahraničí. Pracuje jako odborný asistent na Lékařské fakultě UP.

MsC. Denisa Moravčík Debrecká

Denisa je v psychoterapeutickém výcviku v kognitívně-behaviorální terapii. Vede instagramový profil Moderná psychológia.

PhDr. Přemysl Khýr

Přemysl je psycholog ve zdravotnictví a frekventant výcviku v kognitivně-behaviorální terapii.