PhDr. Pavlína Doležalová

Pavlína vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Aktuálně působí v oblasti poradenství, koučování a krizové intervence v rámci své soukromé psychologické praxe.

Zaměřuje se na dospělé děti alkoholiků (DDA) a na klienty, kteří prožili náročné dětství v dysfunkčních rodinách. Pomáhá jim zvládat psychosomatické obtíže, překonat obavy ze životních změn a efektivně řešit náročná rozhodnutí. Je jim oporou ve vztazích, v nichž se obvykle potýkají s nedůvěrou, také v otázkách vlastního sebevědomí a identity nebo v práci, kde mají tendenci podléhat workoholismu.
Během pandemie se začala více věnovat i lektorské činnosti – má za sebou sérii webinářů na téma životní rovnováhy nebo práce s emocemi.


Více informací najdete na webu: www.zarivenitro.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn

Pracujete ve zdravotnictví nebo v sociálních službách?

Portál Tolg je určen pro všechny lékařské i nelékařské pracovníky ve zdravotnictví a studenty.