PhDr. Přemysl Khýr

Přemysl je psycholog ve zdravotnictví a frekventant výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. Pracuje v ambulanci klinické psychologie, kde se věnuje psychoterapii převážně neurotických poruch.

Komunikace je pro něj velmi důležitá. Převážně se věnuje psychoterapeutické práci, kde je komunikace hlavním nástrojem léčby. Učí správnou komunikaci nejen pacienty v ambulanci, ale rovněž i ve firemním sektoru, kde nejčastěji řeší otázky asertivity.

Aktuálně se mimo jiné věnuje i duševnímu zdraví zaměstnanců na pracovišti a jejich rodinám pod organizací ELA, kde se kromě terapeutické a poradenské práce zabývá i lektorskou činností. Dále se podílí na projektu Terapie v lese či Kouč na drátě.

Své terapeutické a psychologické dovednosti obohacuje o koučovací přístup a klinickou hypnoterapii. Výzkumně i prakticky se zabývá tématem mindfulness a jeho využitím pro oblast redukce stresu a zvýšení psychické pohody.

Zaměřuje se především na úzkostné poruchy, práci s motivací a sebeřízením či poruchy nálad.

Psychologii vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, kterou si doplnil o řadu kurzů a výcviků, viz výcvik v Motivačních rozhovorech, Kurz krizové intervence, Koučovací výcvik, KBT psychoterapeutický výcvik, výcvik v Klinické hypnóze, kurzy v meditačních a relaxačních technikách převážně zaměřené na mindfulness.

Věnuje se obecným i velmi specifickým tématům, např.: Jak komunikovat s pacientem, který preferuje alternativní formy medicíny nebo Jak poznat hypochondra a motivovat ho k návštěvě psychiatra.

Objednejte si školení fyzicky v nemocnicích a ordinacích v Praze, Středočeském kraji a Olomouci nebo online. Nebo zhlédněte akreditovanou online lekci “Komunikace jako součást léčby”.

Facebook
Twitter
LinkedIn