Webinář: Hypochondr v ordinaci

V ordinaci se občas setkáváme s pacienty, kteří nás znovu a znovu přesvědčují o svých zdravotních obtížích, i když veškeré testy ukazují, že jsou v pořádku. Znáte to? Komunikace s takovými pacienty může být složitá a vyžaduje určité dovednosti. Náš webinář “Hypochondr v ordinaci” vám nabídne užitečné rady, jak lépe porozumět a empaticky komunikovat s pacienty, kteří se opakovaně vrací s neprokázanými obtížemi.

Označení pacienta za “hypochondra” může mít pro pacienta vážné následky, zejména pokud pacient trpí vzácným nebo těžko diagnostikovatelným onemocněním. Proto se na našem webináři zaměříme také na to, jak hypochondrického pacienta rozpoznat a jak s tímto typem pacientů komunikovat. Budeme probírat, jak se vypořádat s jejich obavami a jak jim poskytnout podporu, kterou potřebují.

popis webináře hypochondr v ordinaci

Komunikace s hypochondrickým pacientem

Pacienti s medicínsky nevysvětlenými příznaky mohou být pro celý zdravotně-sociální systém velmi zatěžující. V tomto webináři se dozvíte nejdůležitější současné poznatky o výskytu, příčinách a mechanismech vzniku tělesných obtíží bez organické příčiny, charakteristikách pacientů s těmito potížemi a jejich prognóze. Dále se zaměříme na to, jak je možnosti diagnostiky a terapie těchto pacientů, zvláště na jednoduché intervence uplatnitelné v praxi. Během webináře budeme také diskutovat, jak správně rozpoznat hypochondrii a jak efektivně komunikovat s pacienty, u kterých je diagnóza nejistá. Nakonec nabídneme tipy na změny, které by vedly ke zlepšení péče o pacienty s medicínsky nevysvětlenými příznaky.

  • Teoretický úvod do tématu hypochondrie
  • Rozhovor s MUDr. Seifertem “Jak na komunikaci s hypochondrickým pacientem”
  • Diskuse, dotazy, sdílení zkušeností

Pro koho je webinář určen:

Webinář je určen pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky a zástupce pacientských organizací.

Co se na webináři dozvíte?

  • Teoretický úvod do problematiky
  • Jak reagovat na pacienta, který opakovaně přichází k lékaři se stejnými obtížemi, pro které nebylo nalezeno lékařské vysvětlení?
  • Co takový pacient od lékaře skutečně potřebuje?
  • Jaké jsou nejúčinnější techniky pro komunikaci s hypochondrickými pacienty?

Lektoři

PhDr: Přemysl Khýr

Specializuje se na kognitivně-behaviorální terapii a pracuje v ambulanci klinické psychologie, kde se zaměřuje na neurotické poruchy. Jeho práce je založena na efektivní komunikaci, kterou využívá jak v terapeutické práci, tak i ve firemním sektoru, kde se zabývá asertivitou. Podílí se na projektech zaměřených na duševní zdraví zaměstnanců a jejich rodin. Přemysl rozšiřuje své dovednosti o koučování a klinickou hypnoterapii a věnuje se výzkumu mindfulness. Své znalosti pravidelně doplňuje o kurzy a výcviky v oblasti psychoterapie.

MUDr. Martin Seifert

Je absolvent 2. lékařské fakulty UK. Získal atestaci v oboru Všeobecného praktického lékařství a odbornou způsobilost v Psychosomatické medicíně. Působí jako vedoucí Kabinetu praktického lékařství na 3. LF UK, je aktivním členem Akreditační komise pro všeobecné praktické lékařství Ministerstva zdravotnictví a národním zástupcem v Radě EGPRN. Dlouhodobě se věnuje psychosomatické medicíně. Podílel se na tvorbě doporučených postupů pro lékaře ohledně psychosomatických poruch a medicínsky nevysvětlitelných příznaků. Má psychoterapeutický výcvik s důrazem na psychosomatiku a je aktivním členem Společnosti psychosomatické medicíny české lékařské společnosti J. E. Purkyně.