Komunikace ve zdravotnictví: 8 chyb, které mohou mít fatální následky

8 chyb v komunikaci ve zdravotnictví, které mohou mít fatální následky

Komunikace ve zdravotnictví je klíčová pro správné poskytování péče. I malé chyby mohou mít fatální následky. V tomto příspěvku se podíváme na 10 nejčastějších chyb v komunikaci ve zdravotnictví, které bychom měli všichni znát a vyvarovat se jich.

1️⃣ Nedostatečné naslouchání: Ignorování pacientových obav a nedostatečný zájem o popisované symptomy může vést k nesprávné diagnóze.

2️⃣ Nepřesné předávání informací mezi zdravotníky: Chybné sdělení v lékařském záznamu může vést k nesprávnému léčení.

3️⃣ Nedostatečná komunikace léčebných postupů: Pacienti musí být plně informováni o svých možnostech léčby a rizicích spojených s ní.

4️⃣ Nedostatečná empatie: Chybějící soucit a porozumění pacientovým emocím může vést k nedůvěře a nedostatečné spolupráci.

5️⃣ Nesprávně nebo nedostatečně podané výsledky testů: Nesprávná interpretace výsledků testů může mít vážné důsledky jak pro léčbu, tak pro pacientovu psychiku.

6️⃣ Nedostatečná komunikace s rodinnými příslušníky: Nedostatečné informování rodinných příslušníků může vést k nedorozuměním a frustraci.

7️⃣ Nedostatečná komunikace rizik a vedlejších účinků : Pacienti musí být informováni o potenciálních rizicích a vedlejších účincích léčby.

8️⃣ Nedostatečná komunikace o postupu léčby po propuštění: Nedostatečná instrukce o léčbě může vést k readmisím.

Vystudujte jednu z našich akreditovaných přednášek a zdokonalte se v komunikaci s pacienty i v týmu.

Facebook
Twitter
LinkedIn