Zapomětlivý pacient: Co s tím?

lekar ukazuje pacientovi výsledky testů

Zapomětlivý pacient je častý úkaz, se kterým se zdravotníci setkávají v ordinacích po celém světě. Podle studií až 80 % věcí, které pacientům sdělíme během návštěvy, zapomenou při odchodu z ordinace. Tento problém může vést k nedodržování léčebných plánů, zmeškaným vyšetřením a zhoršeným zdravotním výsledkům. Jak tedy můžeme pomoci pacientům si lépe pamatovat důležité informace? Níže uvádíme několik tipů a triků, které mohou zdravotníkům pomoct.

1. Používání jednoduchého a srozumitelného jazyka

Jedním z klíčových způsobů, jak zlepšit zapamatování informací, je používání jednoduchého a srozumitelného jazyka. Vyhněte se složité medicínské terminologii a místo toho používejte běžné výrazy “ze života”, které pacienti snadno pochopí. Příklad: Místo “hypertenze” řekněte “vysoký tlak”.

2. Poskytování písemných materiálů

Písemné materiály jako letáky, brožury nebo instrukce na papíře mohou být pro pacienty velmi užitečné. Po návštěvě ordinace si mohou tyto materiály vzít s sebou domů a opakovaně je pročítat, což jim pomůže si důležité informace lépe zapamatovat a dodržovat.

3. Používání vizuálních pomůcek

Vizuální pomůcky, jako jsou obrázky, diagramy a grafy, mohou pacientům pomoci lépe pochopit a zapamatovat si informace. Například ukázání schématu lidského těla při vysvětlování určitého zdravotního problému může být velmi efektivní.

4. Opakování a shrnutí informací

Opakování klíčových informací na konci konzultace a shrnutí hlavních bodů může výrazně zvýšit zapamatování. Můžete také požádat pacienta, aby vám svými slovy zopakoval, co jste mu sdělili, což vám umožní ověřit, zda informace skutečně pochopil.

5. Poskytování digitálních zdrojů

Všichni pacienti dnes používají chytré telefony a internet. Poskytování informací ze zdrojů, jako jsou odkazy na webové stránky, videa nebo mobilní aplikace, může být efektivním způsobem, jak pacientům poskytnout přístup k důležitým informacím kdykoliv a kdekoliv.

6. Nastavení připomínek

Používání systému pro zasílání připomínek prostřednictvím SMS nebo e-mailu může výrazně snížit počet pacientů, kteří se nedostaví na sjednanou prohlídku. Tyto připomínky mohou obsahovat informace o nadcházející schůzce, pokyny k přípravě nebo připomenutí o užívání léků. Zkuste třeba Medevio.

7. Podpora rodinných příslušníků

Zapojení rodinných příslušníků do léčebného procesu může být velmi přínosné. Rodinní příslušníci mohou pomoci pacientům s dodržováním léčebných plánů, připomenout jim důležité informace a podpořit je v jejich zdravotní péči. Povinnost by to měla být u dětských pacientů a pacientů v důchodovém věku.

8. Poskytování kontinuální podpory

Pravidelné kontroly a konzultace mohou pomoci udržet pacienty na správné cestě. Zdravotníci by měli poskytovat kontinuální podporu a sledovat pokrok pacientů, aby se ujistili, že dodržují léčebné plány a nezapomínají na důležité informace. Ideálně by pacient měl z vyšetření odcházet s informací o dalším postupu a dalším setkání.

Zapomínání informací je běžný problém, ale existuje mnoho způsobů, jak ho minimalizovat. Používání jednoduchého jazyka, poskytování písemných materiálů, používání vizuálních pomůcek, opakování informací, poskytování digitálních zdrojů, nastavení připomínek, zapojení rodinných příslušníků a poskytování kontinuální podpory jsou účinné strategie, které mohou zdravotníkům pomoci zlepšit zapamatování informací u pacientů. Co se v ordinaci osvědčilo vám?

Facebook
Twitter
LinkedIn