Webináře a workshopy na míru

Dobrá týmová komunikace ve zdravotnictví prokazatelně bojuje proti vyhoření a stresu zdravotnického personálu. Správná komunikace s pacientem zase může ovlivnit to, jak bude jeho léčba úspěšná. Připojte se ke komunitě Tolg a investujte do pohody a spokojenosti svých zaměstnanců i pacientů.

Prostřednictvím našich workshopů a webinářů zdokonalujeme zdravotníky v komunikaci s pacienty a pomáháme jim s komunikací v týmu. Cílem každého individuálního workshopu je zlepšit komunikační dovednosti zdravotnického týmu s ohledem na jeho aktuální potřeby.

 • Společně si upřesníme vaše konkrétní požadavky a navrhneme vhodnou formu i lektora. Díky tomu jsou workshopy a webináře vždy přizpůsobeny na míru účastníkům a specifikům organizace.

 • Délku i obsah webináře nebo workshopu přizpůsobíme vašim potřebám.

Naši lektoři vám předají své bohaté zkušenosti a přidají i tipy do praxe. Nejčastěji se s klienty věnují tématům:

 • sebepéče a prevence stresu
 • řešení konfliktů na pracovišti
 • práce s emocemi
 • nenásilná komunikace
 • náročné rozhovory

Zároveň se zabývají i tématy pro manažerské pracovníky zdravotnických zařízení:

 • komunikační dovednosti pro manažery
 • zdravá firemní kultura
 • umění mediace
 • psychologické bezpečí v týmu

První dojem a pacient ovlivněný „předinformací“

Zapomětlivý pacient: Co s tím?

Webinář o komunikaci s “hypochondrickým” pacientem

Jak se učit klást správné otázky pacientům: efektivní komunikace ve zdravotnictví

Co je péče zaměřená na pacienta? Definice, výhody a příklady

Tajemství úspěšné komunikace ve zdravotnictví: Nový e-learning Pacientského hubu!