Webináře a workshopy na míru

Dobrá týmová komunikace ve zdravotnictví prokazatelně bojuje proti vyhoření a stresu zdravotnického personálu. Správná komunikace s pacientem zase může ovlivnit to, jak bude jeho léčba úspěšná. Připojte se ke komunitě Tolg a investujte do pohody a spokojenosti svých zaměstnanců i pacientů.

Prostřednictvím našich workshopů a webinářů zdokonalujeme zdravotníky v komunikaci s pacienty a pomáháme jim s komunikací v týmu. Cílem každého individuálního workshopu je zlepšit komunikační dovednosti zdravotnického týmu s ohledem na jeho aktuální potřeby.

 • Společně si upřesníme vaše konkrétní požadavky a navrhneme vhodnou formu i lektora. Díky tomu jsou workshopy a webináře vždy přizpůsobeny na míru účastníkům a specifikům organizace.

 • Délku i obsah webináře nebo workshopu přizpůsobíme vašim potřebám.

Naši lektoři vám předají své bohaté zkušenosti a přidají i tipy do praxe. Nejčastěji se s klienty věnují tématům:

 • sebepéče a prevence stresu
 • řešení konfliktů na pracovišti
 • práce s emocemi
 • nenásilná komunikace
 • náročné rozhovory

Zároveň se zabývají i tématy pro manažerské pracovníky zdravotnických zařízení:

 • komunikační dovednosti pro manažery
 • zdravá firemní kultura
 • umění mediace
 • psychologické bezpečí v týmu

Při sdělování špatných zpráv pomůže S-P-I-K-E-S protokol

Dítě v ordinaci: Kdo je připraven, není překvapen

Konverzace s pacienty o antibiotikách: 5 tipů

8 typů pacientů, se kterými se letos (opět) setkáte

Pošlete vánoční přání zdravotníkům

Co brání lepší komunikaci ve zdravotnictví?

Pracujete ve zdravotnictví nebo v sociálních službách?

Portál Tolg je určen pro všechny lékařské i nelékařské pracovníky ve zdravotnictví a studenty.