Kam se ztrácí empatie ve zdravotnictví?

pacient a lekar pri emapticke komunikaci

Léčba není jen o diagnostice a medikaci, ale o péči o celého člověka. Klíčem k tomu, jak najít v ordinaci porozumění, mít možnost budovat si s pacientem vztah založený na důvěře a léčit nejen tělo, ale i duši, je empatický přístup. Empatie, neboli schopnost soucítit s druhým a jeden ze základních kamenů, na kterých má stavět zdravotnictví se nám z něj začala vytrácet. Jak ji neztratit a co empatie vlastně znamená?

Empatie je dovednost vcítit se do pocitů, potřeb a prožívání druhých lidí. Ve zdravotnictví znamená empatie schopnost lékaře nebo zdravotní sestry vcítit se do pacientových emocí, obav a bolestí. Je to schopnost vytvořit vztah založený na vzájemném porozumění a důvěře, což má bezprostřední vliv na efektivitu léčby a celkové zdravotní výsledky.

Proč má být zdravotník empatický?

Empatický přístup ze strany zdravotníka má mnoho výhod. Pomáhá snížit úzkost a obavy pacientů, zvyšuje jejich důvěru ve zdravotníka i celé zdravotnictví a podporuje lepší dodržování léčebných plánů. Pacienti se cítí být slyšeni, respektováni a jsou schopni otevřeně mluvit o svých potřeb a obavách, což vede ke kvalitnější a účinnější péči.

Empatie se snižuje už během studia medicíny. Proč?

Trend klesající úrovně empatie je znepokojivý. Studie publikovaná v žurnálu BMC Medical Education udává, že pokles se začíná projevovat již u studentů a studentek medicíny během prvních dvou let jejich studia. Tlak a stres spojené se studiem a chybějící vzory “empatických kolegů” během praxe a po příchodu do zaměstnání, můžou vést k postupnému snižování empatie, soucitu a schopnosti vcítit se do potřeb pacientů.

Jak můžeme tento trend zvrátit? Jedním z řešení je začlenění tréninku empatie do medicínského vzdělávání. Pokud se studenti medicíny naučí rozvíjet svou empatii a následně empaticky přistupovat ke svým pacientům i po ukončení studia, můžeme očekávat pozitivní změny. Empatický přístup není pouze zkvalitnění péče, ale může předejít i tragédiím.

„Nedostatek empatie ve zdravotnictví může být katastrofální. Ve Spojeném království došlo mezi lety 2005 až 2009 ke stovkám úmrtí, kterým bylo možné předejít… Zpráva, která zkoumala příčiny selhání, zjistila, že ke katastrofě přispěl nedostatek empatie,“ vysvětluje ve svém článku profesor Jeremy Howick z University of Leicester.

Empatie je jako sval, který může být posilován a zdokonalován. Empatický přístup není jen schopnost porozumět emocím, ale i ochota jednat na základě tohoto pochopení. Empatii můžete jednoduše trénovat každý den tím, že si ordinace vylepíte naše “vzkazy od pacientů”. Můžete si je zdarma stáhnout tady.

 1. Pro vás je to jen další den v práci, ale já můžu prožívat jeden z nejhorších dnů mého života.
 2. Výraz ve vaší tváři a tón vašeho hlasu ovlivní celou mou návštěvu a dlouhodobě i důvěru ve zdravotnictví.
 3. I když to možná na první pohled tak nevypadá, vaše slova a rozhovory s kolegy vnímám.
 4. Moje netrpělivost pramení z touhy se odtud co nejrychleji dostat, neberte to prosím osobně.
 5. I když tu strávím jen 4 hodiny nebo 4 dny, budu si na vás pamatovat po zbytek života.
 6. Pamatujte, že obvykle nejsem tak zranitelný a vystrašený.
 7. Nemám dobrou náladu, jsem podrážděný a nepříjemný, není mi dobře. Neberte si to osobně.
 8. Nerozumím těm odborným výrazům. Co mi chcete dělat s čím?
 9. Nejsem zvyklý být (polo)nahý mezi cizími lidmi.
 10. Jsem tu, protože potřebuji pomoct, jsem nejistý a důvěřuju vám. A nechci tu důvěru ztratit.
 11. Malé projevy soucitu a porozumění mohou mít obrovský dopad. Nezapomínejte na to.

Je důležité si uvědomit, že být zdravotník není pouze o diagnózách, léčbě a procedurách. Je to především o práci s lidmi a pro lidi. Pacient není jen další nemocí, dalším případem, ale je to člověk. Člověk se svými vlastními obavami, nadějemi a bolestmi. Vaše schopnost naslouchat, vcítit se a být empatický může mít obrovský vliv na jeho zdravotní stav.

Přestože se může stát, že vás každodenní rutina a velký tlak v práci dovedou k tomu, že se zaměříte pouze na “technické” aspekty léčby, nezapomínejte, že každý vaši pacient si zaslouží vaši plnou pozornost a péči. Vaše práce není pouze léčit choroby, ale také poskytovat naději, podporu a lidské porozumění.

Pamatujte, že každým svým rozhodnutím a jednáním můžete ovlivnit životy jiných lidí. Vaše empatie a soucit jsou klíčové pro budování důvěry mezi vámi a vašimi pacienty a pro dosažení lepších zdravotních výsledků.

Facebook
Twitter
LinkedIn