Jak se učit klást správné otázky pacientům: efektivní komunikace ve zdravotnictví

jak se správně ptát pacientů?

Efektivní komunikace s pacientem je ve zdravotnictví zásadní pro poskytování kvalitní péče. Správné způsoby kladení otázek a aktivní zapojení pacienta do rozhovoru mohou významně přispět k lepšímu porozumění, diagnóze a následné léčbě. V tomto článku se zaměříme na techniky, jak se pacienta správně ptát, význam otevřených otázek a důležitost toho, aby pacient opakoval poskytnuté informace vlastními slovy.

Jak se pacienta ptát efektivně?

Efektivní komunikace ve zdravotnictví vyžaduje znalost toho, jak správně položit pacientovi otázku. To nejenže vede k lepší diagnostice a léčbě, ale také buduje důvěru a respekt mezi pacientem a zdravotnickým personálem. Využitím otevřených otázek a podporou pacienta k opakování informací vlastními slovy můžete jako zdravotnický pracovník výrazně zlepšit komunikaci a péči o pacienta.

Pokládání těch správných otázek

Klást otázky pacientovi není jen o získání potřebných informací pro diagnostiku a léčbu. Je to také o budování vztahu, důvěry a pochopení. Když lékaři a zdravotníci pokládají otázky správně, pacienti se cítí slyšeni a respektováni, což může značně zlepšit jejich spokojenost a ochotu spolupracovat.

Co jsou to otevřené otázky?

Otevřené otázky jsou takové, které vyžadují více než jednoslovnou odpověď typu ano/ne. Tyto otázky povzbuzují pacienty, aby mluvili více o svých symptomech, ale i pocitech a obavách. Příklady otevřených otázek mohou zahrnovat:

 • Co vás dnes přivádí?
 • Můžete mi popsat, jak se cítíte?

Techniky pro lepší dotazování

 1. Používejte otevřené otázky: Lépe pochopíte stav pacienta.
 2. Aktivní poslech: Věnujte plnou pozornost odpovědím pacienta a nenechte se rozptýlit. Reagujte na něj verbálně (citoslovce) i neverebálně (oční kontakt).
 3. Pokládejte doplňující otázky: Tyto otázky pomáhají prohloubit vaše porozumění pacientově situaci.
 4. Zachovejte empatii a respekt: Ukažte, že respektujete pacientovy pocity.

Modelové situace: Dobré vs. špatné dotazování

Situace 1: Rozhovor o bolesti

Dobré dotazování pomocí otevřených otázek:

 • Lékař: “Můžete mi popsat vaši bolest?”
 • Pacient: “Je to tupá bolest, která se zhoršuje, když vstanu.”
 • Lékař: “Jak dlouho tuto bolest cítíte?”
 • Pacient: “Asi dva dny.”

Špatné dotazování:

 • Lékař: “Máte bolesti?”
 • Pacient: “Ano.”
 • Lékař: “Užíváte nějaké léky?”
 • Pacient: “Ano.”

Situace 2: Diskuse o symptomech

Dobré dotazování pomocí otevřených otázek:

 • Lékař: “Jaké další symptomy jste zaznamenal kromě kašle?”
 • Pacient: “Cítím únavu a mám občas zimnici.”
 • Lékař: “Jak často se tyto symptomy objevují?”
 • Pacient: “Zimnici mám každý večer.”

Špatné dotazování:

 • Lékař: “Máte kašel?”
 • Pacient: “Ano.”
 • Lékař: “Máte zimnici?”
 • Pacient: “Ano.”

Význam opakování informací pacientem

Když pacienti opakují informace vlastními slovy, pomáhá to zdravotnickému personálu ověřit si, že pacient porozuměl pokynům nebo pochopil svou diagnózu. Tento proces nejenže zvyšuje šance, že pacient bude léčbu správně dodržovat, ale také zvyšuje zapojení pacienta do jeho péče.

Modelová situace: Kontrola porozumění diagnóze

Dobré dotazování

Scénář:

 • Lékař: “Na základě vašich příznaků máte chronickou bronchitidu. Můžete mi prosím říct, co to pro vás znamená?”
 • Pacient: “Takže mám dlouhodobý zánět dýchacích cest, který způsobuje ten hrozný kašel a dýchací potíže?”
 • Lékař: “Ano, přesně tak. Budeme se snažit zmírnit tyto symptomy pomocí těchto léků XY a zabránit tak zhoršení vašeho stavu. Jaké otázky k tomu máte?”

Tento přístup umožňuje lékaři ověřit si, že pacient porozuměl diagnóze a zároveň poskytuje prostor pro další otázky nebo vyjasnění.

Špatné dotazování

Scénář:

 • Lékař: “Máte chronickou bronchitidu. Rozumíte, co to znamená?”
 • Pacient: “Myslím, že ano.”
 • Lékař: “Dobře, předepíšu vám nějaké léky. Nějaké další otázky?”
 • Pacient: “Ne, děkuji.”

Tento způsob komunikace nedává pacientovi dostatečný prostor pro vyjádření. Lékař předpokládá, že krátké potvrzení diagnózy jednoslovnou odpovědí znamená plné porozumění. Nedostatek klíčových informací může vést ke spoustě problémů.

Tyto modelové situace ukazují, jak je důležité nejen poskytnout informace, ale také se ujistit, že byly správně pochopeny. Správným dotazováním a podporou pacienta do aktivního zapojení do rozhovoru může zdravotnický personál zlepšit komunikaci s pacienty a celkovou kvalitu péče.

Facebook
Twitter
LinkedIn