Hypochondrie: Nemějte předsudky a komunikujte jako profesionál

Hypochondrie, často označovaná jako zdravotní úzkost, je stav, ve kterém jedinec prožívá přetrvávající obavy z vážného onemocnění, přestože neexistují objektivní důkazy o jeho přítomnosti. Pro zdravotníky může komunikace s hypochondrickým pacientem představovat výzvu. V tomto článku se podíváme na typické charakteristiky hypochondrie, a představíme vám tipy, jak efektivně komunikovat s tímto typem pacienta a jak se vyrovnat s jeho častými opakovanými návštěvami.

Hypochondrický pacient často vykazuje následující rysy:

  • Přesvědčení o vážnosti svého zdravotního stavu, navzdory opakovaným negativním výsledkům vyšetření.

  • Vysoce citlivý na tělesné příznaky a tendence přehnaně interpretovat normální fyziologické projevy.

  • Obavy a úzkost, které se mohou projevovat různými způsoby, včetně častých návštěv lékaře.

Komunikace s hypochondrickým pacientem:

Poskytujte empatii a porozumění: Hypochondrický pacient často prožívá intenzivní úzkost. Důkladně naslouchejte jeho obavám a projevujte empatii k jeho zážitkům.

Jasná a srozumitelná komunikace: Vysvětlete pacientovi vstřícně a srozumitelně výsledky vyšetření a přesvědčivě vysvětlete, že jeho obavy nemají oporu v objektivních zjištěních.

Edukace: Poskytněte pacientovi informace o hypochondrii jako diagnóze, vysvětlete mu, že tato porucha je reálná, ale může být ovládána prostřednictvím terapie a podpory.

Jak se vyrovnat s častými opakovanými návštěvami:

Stanovení jasného plánu péče: S hypochondrickým pacientem je důležité vytvořit jasný a pevný plán péče, který mu poskytne pocit jistoty. Vysvětlete mu, jaké kroky budete podnikat při jeho opakovaných návštěvách, a upřesněte, kde a kdy je vhodné vyhledat pomoc.

Podpora pro aktivní zvládání: Poskytněte pacientovi podporu pro aktivní zvládání jeho úzkosti. Můžete mu doporučit terapeutické metody, jako je kognitivně behaviorální terapie, které se osvědčují při léčbě hypochondrie.

O úzkostném pacientovi hovoří ve své lekci Denisa Debrecká

Komunikace s hypochondrickým pacientem vyžaduje empatii, jasnost a pevný plán péče. S porozuměním a vhodnými strategiemi můžete přispět k lepšímu zvládání úzkosti u těchto pacientů a k poskytnutí kvalitní péče.

Pro další informace o tématu doporučujeme shlédnout videolekci Denisi Debrecké o úzkostném pacientovi v ordinaci, která poskytuje užitečné příklady a rady pro komunikaci s pacienty trpícími úzkostí. Můžete sledovat také její webové stránky instagramový účet Moderná psychológia.


Facebook
Twitter
LinkedIn