Jak motivovat pacienty? Motivační rozhovor

Využíváte ve své praxi techniku motivačního rozhovoru? Motivační rozhovory jsou praktickým a efektivním způsobem podpory pacientů. Teorie motivačních rozhovorů existuje už více než 30 let a hojně se využívají ve zdravotní péči nebo při léčbě závislostí. Zkuste to i vy.

Pokud jste se někdy pokoušeli aplikovat motivační rozhovory ve své vlastní praxi, možná jste zjistili, že to není tak snadné. Motivační rozhovor je totiž komplexní soubor dovedností a trvá dlouho, než se člověku dostane pod kůži. Zdravotníci navíc potřebují časově nenáročnou formu motivačního rozhovoru, která mohou snadno aplikovat v praxi, kde mají na každého pacienta jen omezený čas.

Nezapomeňte, že s motivací pacientů velmi úzce souvisí i motivace samotného zdravotníka. Nemotivovaný zdravotník nemůže přesvědčivě motivovat pacienta a nemotivovaný pacient navíc může demotivovat zdravotníky v jejich práci.

Motivační rozhovor - postupy

Začněte s motivačními rozhovory ještě dnes, odrazovým můstkem pro vás mohou být tyto 3 zásady: 

  1. Místo rady položte otázku: Co o svém zdravotním stavu pacient ví, jaké možnosti léčby zná? 
    Příklad: Místo “omezte cukry”, příště zkuste říct: “Kdybyste chtěl jíst lépe, co byste změnil?”

  1. Zeptej se-řekni-zeptej se: V motivačním rozhovoru se tato technika jmenuje elicit-provide-elicit. Jedná se o rychlý způsob, jak od pacienta zjistit informace. Zeptejte se ho na něco, co o tématu ví. Poté připojte malou část nové informace a opět se zeptejte, co si o tom myslí nebo jak mu to zní. 
    Příklad: A: Co víte o diabetu?, B: xxx, A: Stačí dodržovat zásady zdravého životního stolu a eliminujete většinu komplikací. B: xxx, A: Znáte komplikace spojované s diabetem? 

  1. Místo kritiky pacienta pochvalte: Tato dovednost se jeví jako nejúčinnější při snaze změnit pacientovo chování. V motivačním rozhovoru se tomu říká afirmace. Domluvili jste se, že pacient přestane kouřit a on zatím jen omezil množství cigaret denně? Zdůrazněte jeho silnou vůli a vyzdvihněte jeho snahu o změnu. 
    Příklad: Nepřestal jste kouřit, ale výrazně jste snížil počet cigaret. Jak jste to dokázal?

Tématu se věnujeme v našich lekcích. Podívejte se na nabídku vzdělávacích kurzů nebo si pusťte náš podcast.

Facebook
Twitter
LinkedIn