Komunikace s pacienty bude důležitější než kdy předtím

Komunikace s pacienty bude důležitější než kdy předtím, a to díky nedávným rozhodnutím Ústavního soudu týkajícím se zpřístupnění dat o zdravotní péči v Česku. V roce 2017 porodní asistentka Anna Škvorová a bioložka Jarmila Hnilicová začaly žádat o informace týkající se porodů v nemocnicích. Chtěly, aby si těhotné ženy mohly vybírat nemocnice na základě poskytované péče. Nicméně úřady, respektive Ministerstvo zdravotnictví, odmítly poskytnout tato data s odvoláním na ochranu osobních údajů.

Tento spor se týkal dat o porodní péči, ale stejné argumenty padaly i při snaze o získání dat o pandemii COVID-19. Oba případy řešil Ústavní soud, který rozhodl ve prospěch žadatelů a potvrdil právo veřejnosti na informace o zdravotní péči. Soud zdůraznil, že transparentnost a informovanost veřejnosti jsou důležité pro zlepšení zdravotnictví jako celku.

Rozhodnutí Ústavního soudu tak otevřelo nové možnosti pro veřejnost i novináře, kteří chtějí získat data o poskytované péči v nemocnicích. Instituce už nemohou používat obecná legislativní omezení jako záminku k zatajování informací. Namísto toho budou muset přesně zdůvodnit, proč daná data nemohou zveřejnit, a nebude jim povoleno hromadně odmítat poskytnutí informací.

Vzhledem k tomuto rozhodnutí bude možné žádat o informace o péči v nemocnicích a získávat je na základě práva na informace garantovaného Listinou základních práv a svobod. Zdravotnický statistický ústav tak bude pravděpodobně vyřizovat početné žádosti novinářů a veřejnosti a je nutné připravit mechanizmy, jak data zpřístupnit tak, aby byla dodržena ochrana osobních údajů.

Zveřejňování dat také umožní vytváření žebříčků nemocnic na základě kvality poskytované péče a tyto informace můžou pacientům pomoci při výběru nemocnice. Nicméně, data se budou muset zveřejňovat s opatrnosti, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků.

S rostoucím důrazem na transparentnost ve zdravotnictví se stále více nemocnic začíná zaměřovat na zlepšování kvality komunikace s pacienty i v týmu. Zde je několik klíčových faktorů, proč je komunikace s pacienty v tomto kontextu velmi důležitá:

Poskytování informací o kvalitě péče: Četné studie propojily správnou mezilidskou komunikaci ve zdravotnictví se zlepšenými výsledky pacientů. V případě zveřejňování žebříčků kvality péče bude proto komunikace hrát důležitou roli. Díky žebříčkům pacienti získají přístup k relevantním informacím o tom, jak jednotlivé nemocnice poskytují péči v porovnání s jinými zařízeními. To může pacientům pomoci lépe se informovaně rozhodnout, kde vyhledat potřebnou péči a léčbu.

Incentivizace zlepšování péče: Srovnání výkonu a kvality péče mezi různými nemocnicemi může vést ke zvýšené konkurenci mezi zdravotnickými zařízeními. Nemocnice budou chtít být lépe hodnoceny a to můžou tak klást větší důraz na na zlepšování celkové kvality péče. A největší mezery má české zdravotnictví právě v komunikaci.

Důvěra a spokojenost pacientů: Když se s pacienty komunikuje vstřícně a s respektem, mají tendenci se do daného zařízení vracet, doporučovat ho svým blízkým a péči obecně hodnotit více pozitivně. Otevřená komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty a tedy i zveřejňování léčebných výsledků daného zařízení je základním kamenem důvěry a spokojenosti pacientů.

Předcházení nesprávné praxi a chybám v léčbě: Lepší komunikace dokáže dle studií snížit míru lékařských pochybení až o 30 %. A zveřejňování žebříčků kvality péče může pomoci odhalit další potenciální problémy a nedostatky v péči a předcházet nesprávné praxi a chybám v léčebných postupech.

Pacienti by měli mít právo být informováni o kvalitě péče a nemocnice by měly mít zájem na získání zpětné vazby od pacientů, aby mohly neustále zlepšovat své služby a dosahovat lepších výsledků v péči o zdraví. Lze říci, že komunikace s pacienty bude hrát u hodnocení kvality péče nemocnic klíčovou roli.

Facebook
Twitter
LinkedIn