Konference o komunikaci ve zdravotnictví “Na lidskosti záleží”

Dne 17.5. 2023 se uskutečnila již třetí odborná konference Pacientského hubu, který pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR nabízí pacientským organizacím pracovní zázemí, vzdělávací aktivity a vzájemné sdílení zkušeností. Letošní téma znělo: Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky. A my jsme byli s Tolg+ u toho.

Celé odpoledne probíhala živá diskuze v reprezentativních prostorách pražské Vily Grébovka o vlivu komunikace a spolupráce s lékařem na zdraví pacientů. V kontextu českého zdravotnictví hrají pacientské organizace důležitou roli. Ty poskytují podporu chronicky nemocným osobám a jejich blízkým, zároveň zastupují zájmy a práva pacientů. Tím pomáhají snížit zátěž lékařům a přispívají ke snížení nákladů státu. Pacientské organizace také snižují pravděpodobnost nadměrných návštěv pacientů u lékaře.

Na začátku konference uvedla Nina Formánek Jaganjacová, zástupkyně organizace Sifty, 52, z.s., specializující se na vzdělávání v oblasti zdraví a zdravotnictví, že neefektivní komunikace často negativně ovlivňuje duševní zdraví jednotlivců a může vést až k ohrožení zdravotního stavu pacienta. Studie provedená v USA ukázala, že až 98 tisíc lidí ročně zemře kvůli špatné komunikaci s lékařem.

“Empatická komunikace je základem úspěšné léčby. Proto jsme na této konferenci Pacientského hubu zahrnuli diskuzi o tom, jak pacienti chtějí být léčeni a jak lékaři chtějí léčit. Věříme, že výstupy z workshopů a panelových diskuzí budou pro zdravotníky i pacienty přínosné a usnadní nám všem návštěvu zdravotnických zařízení,” uvedl Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví.

Konference se zúčastnili zástupci MZČR, pacientů, zdravotníků, vzdělávacího systému, nemocničních ombudsmanů a výzkumu. Všichni se shodli na tom, že pacienti a zdravotníci jsou na stejné straně. “Jsme potěšeni, že se nám podařilo otevřít diskuzi o spolupráci ve zdravotnictví a vyjasnit potřeby a očekávání jak ze strany lékařů, tak pacientů. Získali jsme mnoho tipů, jak vést konstruktivní dialog, namísto konfliktu.

Celý článek na webu Pacientského hubu.

Facebook
Twitter
LinkedIn