Konverzace s pacienty o antibiotikách: 5 tipů

Správné předepisování antibiotik je důležitější než kdy jindy. Dlouhou dobu platila u pacientů antibiotika za okamžité a jednoduché řešení na všechny infekce. Zpravidla jsou to dospělí, kteří preferují užívání antibiotik před jinými způsoby léčby – zůstat doma a nemoc vyležet pro ně často nepřipadá v úvahu. Preferují rychlý způsob, který ale není správný.

Máme pro vás 5 tipů, které mohou při konverzaci o antibiotikách pomoct.  

  1. OSVĚTA

Je na zdravotnících, aby u pacientů dělali osvětu, že běžné infekce jako rýma, kašel, zánět středního ucha nebo zánět průdušek jsou nejčastěji virového původu. To znamená, že léčit tyto nemoci antibiotiky je zbytečné a špatné. Neznalost pacienta nezlehčujte, ale vysvětlujte. Pomůže vám v tom stránka www.antibiotickarezistence.cz

  1. PŘERUŠOVÁNÍ

Průměrný člověk skáče druhému do řeči skoro vždy. I lékaři mají sklon pacienty často přerušit, a to během pouhých 23 sekund po začátku jejich výkladu. Podle výzkumů je to zhruba minutu před tím, než pacient řekne vše, co má na srdci.

Neskákejte pacientovi do řeči hned v úvodu prohlídky s tím, že máte málo času, protože do dvou minut vám je schopný říct všechny zásadní věci. Jaké má symptomy, co si myslí, že mu je a také proč trvá konkrétně na antibiotikách. 

  1. MOTIVUJTE K LÉČBĚ

Dospělí chtějí být rychle zpátky v práci a rodiče chtějí mít dítě rychle zpět ve školce nebo škole. Antibiotika se pro ně stala jakousi jistotou rychlejšího vyléčení. Abychom však zachovali účinnost antibiotik, musíme se k nim chovat zodpovědně. 

Jak doporučit pacientům jinou formu léčby, když antibiotika nejsou potřeba? Motivační rozhovory jsou praktickým a efektivním způsobem jak pacienta přesvědčit. Odrazovým můstkem pro vás může být technika ASK – TELL – ASK (Zeptej se – řekni – zeptej se) 

  1. SLOŽITÉ TERMÍNY

Mluvte řečí pacientova kmene. Přizpůsobte svůj projev pacientovi, nezahlcujte ho cizími slovy a velkým množstvím informací. Většina pacientů se nepřizná, že něčemu nerozumí. Je proto vhodné si na závěr setkání s pacientem ověřit pomocí otevřených otázek, zda všemu rozuměl. 

Pokud bude sdělení pro pacienta pochopitelné, zvýší se jeho ochota spolupracovat, dodržovat pokyny a z dlouhodobého hlediska vám bude i více důvěřovat. 

  1. PŘEDPIS ZA KAŽDOU CENU

Neúčelná léčba pacientovi nemůže pomoci a často i škodí. Nepředepisujte pacientovi antibiotika jen proto, že je chce. Pomůžou argumenty, asertivita a techniky motivačního rozhovoru.

Stává se, že například rodiče vyvíjejí na pediatry tlak, aby antibiotika jejich dětem předepsali preventivně před dovolenou nebo nějakou delší cestou. Rodičům vysvětlete, že u dětí do jednoho roku by antibiotika měla být zcela mimořádnou záležitostí a že děti ve školkovém věku většinou onemocní virovým onemocněním. Podání antibiotik u dětí by vždy mělo být věcí indikovanou a podloženou testy, aby bylo jisté, že dítě antibiotika potřebuje. Snažte se s nimi domluvit, aby je dítě bralo jen v případě, když je to opravdu nutné a po konzultaci s vámi. 

MÝTY O ANTIBIOTIKÁCH

Pomoci vám při konverzaci s pacientem může i to, že vyvrátíte mýty, které se s antibiotiky pojí. Pacienti si nezřídka myslí, že antibiotika:

  • Vyléčí všechny nemoci → Při nachlazení jsou k ničemu
  • Vedlejší účinky neexistují → Existují a jsou někdy velmi nepříjemné
  • Hodí se je mít preventivně → Šance, že lékař odhadne, které budete zrovna potřebovat, je mizivá.
  • Může si je naordinovat sám → Samoléčba antibiotiky vede k oslabování jejich účinků. 

Hodně štěstí v ordinaci. Pokud máte svůj odzkoušený tip na konverzaci o antibiotikách, budeme rádi, když se podělíte do komentářů. 

Facebook
Twitter
LinkedIn