Lékaři ženu neresuscitovali. Na vině byla nedostatečná komunikace

Ústavní soud zamítl stížnost pozůstalých po ženě, kterou lékaři ve svitavské nemocnici před 10 lety neresuscitovali po srdeční zástavě. Soud však poukázal na nedostatečnou komunikaci zdravotníků s pacientkou a jejími blízkými. Společnost Nemocnice Pardubického kraje, provozovatel zařízení, vydal pokyn “Do Not Resuscitate” (DNR) bez informování ženy a jejích příbuzných.

Nález Ústavního soudu upozornil na nutnost zlepšení komunikace mezi zdravotníky, pacienty a jejich blízkými, zvláště v kritických situacích. Ačkoliv soud zamítl stížnost pozůstalých po pacientce, kterou zdravotníci neresuscitovali, upozornil na nedostatky v komunikaci. Smrt je součástí života, avšak tabuizování tématu smrti může vést k nejasnostem a problémům v péči. Ústavní soud je pro komunikaci, ve které pacienti budou moci vyjádřit svá přání, a zdravotníci jim budou schopni poskytovat podporu a informace, které potřebují.

Ústavní soudce zdůraznil, že zdravotnické zařízení pochybilo, protože pacientku neinformovalo o možnosti vyjádřit přání neprodlužovat život. Soudce Jirsa také dodal, že zákon pacientům umožňuje vyjádřit předem své přání ohledně léčby, což nebylo dodrženo, a právě toto vedlo k ústavnímu sporu.

Příkladem sdíleného rozhodování je právě problematika resuscitace, kdy se o ní mluví předem a v souladu s pacientovými přáními. Ústavní soud zdůraznil, že pacienti mají právo na srozumitelnou komunikaci ohledně svých možností, aby se mohli rozhodnout v souladu s jejich hodnotami a preferencemi.

Na této kauze se ukazuje potřeba kvalitní komunikace s pacienty, která by mohla vyřešit mnoho nedorozumění a pomoci vytvořit respektující a empatické prostředí v péči a předejít zmatkům.

V tomto kontextu můžete zhlédnout online lekce paní doktorky Brachové nebo magistra Khýra, kteří vás provedou základy komunikace ve zdravotnictví, problematikou sdělování špatných zpráv a nabídnou praktické rady pro efektivní komunikaci ve zdravotnickém prostředí.

Facebook
Twitter
LinkedIn