Při sdělování špatných zpráv pomůže SPIKES protokol

Protokol SPIKES je v praxi velice užitečný a dobře uplatnitelný. Komunikace je dovednost jako každá jiná. Někomu jde lépe, někomu hůř. Pomůžou vám s ní osvědčené postupy a dobrá příprava. Kanadský lékař Robert Buckaman jeden takový postup představil ve své knize “How to Break Bad News” (Jak sdělit špatné zprávy) už před čtvrt stoletím.

SPIKES rovná se 6 kroků, které vám pomůžou se sdělováním citlivé nebo špatné zprávy. Ve své lekci se tématu věnuje i paní doktorka Pražanová.

CO JE ŠPATNÁ ZPRÁVA

Co si představíte pod spojením “špatná zpráva”? Většina zdravotníků odpoví něco ve stylu “máte zhoubný nádor”. Možná pro vás bude překvapením, že špatnou zprávou může být téměř cokoliv. Některé pacienty zasáhne i to, co vás jako zdravotníka nechá chladným. Záleží totiž na tom, jak pacient dané sdělení aktuálně vnímá. Pro někoho, může být zdrcující i to, že má vysoký tlak nebo že ho čeká banální operace.

Jak sdělit pacientovi nepříjemnou skutečnost co nejlépe? Řiďte se šesti body S-P-I-K-E-S a vězte, že způsob, jakým nepříjemnou skutečnost pacientovi oznámíte, ovlivní pacientův přístup k jeho léčbě i lékařům a lékařské péči obecně.


S-P-I-K-E-S protokol

 • Setting – NASTAVENÍ
  • Připravte se na rozhovor: utřiďte si myšlenky, projděte si poznámky, zajistěte soukromí, vymezte si čas

 • Perception – VNÍMÁNÍ
  • Ptejte se: Zjistěte, jak pacient vnímá svou nemoc, jaké informace už má, naslouchejte, použijte otevřené otázky

 • Invitation – POZVÁNÍ K ROZHOVORU
  • Vyjasněte si situaci: Chce být pacient plně informován o detailech léčby, chce o všem mluvit narovinu? Nebo chce vědět jen něco, případně vůbec nic?

 • Knowledge – ZNALOSTI
  • Poskytnutí informací: pomůcka ASK – TELL – ASK, vyhněte se složitým termínům, informace dávkujte, nezahlcujte pacienta

 • Emotions – PRÁCE S EMOCEMI
  • Reflektujte emoce: Dejte najevo účast a zájem, reagujte klidně na jakékoliv bezprostřední emoce, vyjádřete podporu

 • Strategy and summary- PLÁN a ZÁVĚR
  • Plánujte: Ověřte si, že pacient všemu rozumí, zapojte ho do plánování (snížíte úzkost a zvýšíte zájem spolupracovat), domluvte si další schůzku a předejte kontakty

Zkuste S-P-I-K-E-S protokol v praxi už dnes. 🙂

Facebook
Twitter
LinkedIn