Rozhovor se zakladatelkou portálu Tolg+

Projekt Tolg+ představila čtenářkám portálu Akční ženy Alžběta Flaschková, jedna z jeho zakladatelů. Slovo má Alžběta Flaschková, zakladatelka projektu Tolg+.

Alžběto, jsi spoluzakladatelkou portálu Tolg+ pro zdravotníky, co na něm najdou?

Portál Tolg nabízí e-learningové lekce, rozhovory a školení na míru pro zdravotnícká zařízení věnující se problematice komunikace zdravotníků. Lektory jsou nejčastěji psychologové a psychoterapeuti, prostor však dostávají i samotní zdravotníci, kteří mluví o svých zkušenostech a komunikačních vychytávkách z praxe.

zakladatelky projektu tolg na czech digimed award

Proč jste se rozhodli založit portál?

Měla jsem možnost nahlédnout pod pokličku tvorby online vzdělávání pro zdravotníky a zjistila jsem, že tématu komunikace, které rezonuje jak u pacientů, tak u samotných zdravotníků se nikdo nevěnuje a navíc chybí celkově vůle dělat e-learning efektivně a podle standardů 21. století. Proto jsem se rozhodla založit projekt Tolg+, který může zvýšit úroveň českého zdravotnictví a ve výsledku tím ovlivnit kvalitu života nás všech.

Portál Tolg+ jsme založili jednak proto, že si myslíme, že nastala vhodná doba toto téma komplexně uchopit a tím pádem zajistit, že to bude mít nějaké pozitivní dopady v praxi. I když víme, že není v našich silách změnit systém, jak je teď nastaven, ať už se bavíme o vzdělávání nebo praxi – to je na těch nahoře, tak si myslíme, že to má smysl. Protože jak se říká, inspiruješ jednoho, ten inspiruje ostatní a společně už mají tu sílu systém změnit.

Více na www.akcnizeny.com

Facebook
Twitter
LinkedIn