Síla motivace ve zdravotnictví: Self-efficacy

Zdravotníci by měli dát pacientům najevo, že situaci mohou ovlivnit. Podporovat je v dodržování režimových opatření, od nežádoucích aktivit odrazovat a zároveň je také motivovat, interpretovat těžkosti jako výzvy a obecně přispívat k jejich optimismu.

Motivace ve zdravotnictví to je hlavně motivační rozhovor, ale čím dál častěji je také spojována s pojmem self-efficacy neboli vnímání vlastní účinnosti. 

Jednou z nejdůležitějších zásad u zdravotní péče je preventivní zdravotní péče a prokázalo se, že lidé s větší “vlastní účinností” mají tendenci lépe dodržovat léčebný režim a zdravý životní styl.

Tito lidé mají také v zásadě větší tendenci k potlačení nezdravých praktik a tedy i větší vůli se zlozvyky a nezdravými návyky něco dělat.

Je tedy velice důležité u pacientů jejich “self-efficacy” podporovat. Pokud totiž pacienta naučíme, jak se o sebe starat a zasejeme semínko naděje a víru, že může sám dané okolnosti změnit, pravděpodobnost jeho vyléčení a udržení zdraví bude větší.

Tématu se věnujeme v našich lekcích. Podívejte se na nabídku vzdělávacích kurzů nebo si pusťte náš podcast.

Facebook
Twitter
LinkedIn