Tajemství úspěšné komunikace ve zdravotnictví: Nový e-learning Pacientského hubu!

lékařka

Zajímá vás, jak by ideálně měla vypadat komunikace ve zdravotnictví, a to jak z perspektivy pacienta, tak zdravotníka? Jak může efektivní komunikace zlepšit péči o pacienty? Nebo jak se v současnosti vzdělávají v komunikaci čeští medici? Hledáte klíč k lepšímu porozumění a efektivní komunikaci ve zdravotnictví? Najdete ho díky novému e-learningu, který jsme s Tolg+ natočili pro Pacientský hub MZČR. 

E-learning Pacientského hubu vám odpoví na všechny tyto otázky! Je dostupný zdarma po registraci na www.pacientskyhub.cz. Registrace je možná jen pro členy pacientských organizací, nebo ty, kteří ji chtějí založit. Na vybrané přednášky se můžete podívat i na našem webu. Díky skvělým řečníkům, kteří sdílejí své znalosti a zkušenosti, získáte praktické poznatky, které vám pomohou zlepšit komunikaci, ať už jste lékař, sestra, pacient nebo zástupce pacientské organizace.

A proč je vlastně správná komunikace ve zdravotnictví tak důležitá?

Jasná a respektující komunikace mezi zdravotníky a pacienty tvoří základ úspěšné péče. Dobře informovaní pacienti mají větší důvěru v poskytovanou péči a jsou ochotnější spolupracovat. To vede k lepšímu průběhu léčby a celkově k vyšší spokojenosti pacientů.

Zdravotníci zase potřebují efektivní komunikační dovednosti, aby porozuměli potřebám svých pacientů a mohli jim lépe pomoci. Dobrá komunikace také podporuje týmovou práci zdravotnického personálu, což vede k efektivnější a koordinovanější péči.

Správná komunikace ve zdravotnictví je klíčem k lepší péči, vyšší spokojenosti pacientů i zdravotníků a efektivnější práci zdravotnického personálu. A právě proto jsme za tuto iniciativu Pacientského hubu a možnost natočit tyto inspirativní přednášky, velmi vděční.

Je dokázáno, že lepší komunikace ve zdravotnictví výrazně eliminuje počet lékařských pochybení, zrychluje a zeefektivňuje léčbu, neplýtvá se díky ní tak zdroji – penězi, léky ani práci zdravotníků, a v kontextu interní komunikace se snižuje míra fluktuace ve zdravotnictví a zvyšuje se spokojenost zdravotníků s prací.


Kdo jsou ti, kteří se s námi podělili o své zkušenosti? 

Anežka Dašková

Medička a zároveň pacientka s autoimunitním onemocněním, která se dokáže vcítit do role lékaře i pacienta. V jejím videu se podíváme na komunikaci z pohledu obou zúčastněných stran.

Doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

Specialistka na mediaci a vyjednávání a odborná asistentka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své přednášce s praktickou ukázkou mediace nám přiblížuje roli mediátora v zdravotnickém týmu a jak může mediace přispět při řešení konfliktů v tomto prostředí.

MUDr. David Marx, Ph.D.

Pan doktor Marx v rozhovoru s Mishou Lebedou mluví o současném přístupu ke vzdělávání studentů medicíny v komunikaci a o vlivu pacientských organizací na zlepšení péče a podmínek pro pacienty.

Nina Formánek Jaganjacová

Nina z organizace Sifty se zaměřuje na efektivní a neefektivní komunikaci ve zdravotnictví a její dopady na pacienty. Její bohaté zkušenosti z mezinárodního zdravotnického prostředí jí umožňují nahlédnout na tuto problematiku z globální perspektivy.


Otevřete si dveře k novým poznatkům a lepší péči. Podívejte se na vybraná videa o komunikaci ve zdravotnictví, mediaci, vzdělávání mediků nebo na celý e-learning.  Je dostupný zdarma po registraci na www.pacientskyhub.cz. Registrace je možná jen pro členy pacientských organizací, nebo ty, kteří ji chtějí založit.

Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR, který vznikl na podporu pacientských organizací. Zajišťuje komplexní vzdělávací program, poskytuje příležitost pro rozvoj, spolupráci a setkávání pacientů, expertů i veřejnosti v oblasti zdraví. V letech 2020 – 2023 byl podpořen fondy Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014–2021 v rámci programu Zdraví.

Portál Tolg+ prostřednictvím vzdělávacích online lekcí, webinářů a fyzických školení zdokonalujeme v Tolgu zdravotníky v komunikaci s pacienty i v týmu a poukazujeme na to, že lékař neléčí pouze medikací, ale také slovem a vztahem. Při vzdělávání v komunikaci ve zdravotnictví vycházíme z vědeckých studií a opíráme se o praktické zkušenosti našich lektorů, jsou to odborníci na psychologii, komunikaci a health kouči.

Facebook
Twitter
LinkedIn