Telemedicína aneb komunikujme snadno a rychle

V době moderních technologií nabývá telemedicína na popularitě a stává se stále běžnější formou poskytování zdravotní péče. Pomocí telemedicíny mohou lékaři a pacienti komunikovat na dálku a zlepšit tak přístup k péči a zároveň šetřit čas a náklady. V tomto článku se zaměříme na to, jak telemedicína pomáhá lékařům i pacientům a jaké možnosti telemedicíny existují.

Telemedicína využívá technologie, jako jsou internet, chytré telefony nebo různá monitorovací zařízení k poskytování zdravotní péče na dálku a umožňuje lékařům a pacientům komunikovat prostřednictvím videohovorů nebo zpráv, což může být obzvláště užitečné pro pacienty, kteří žijí v odlehlých oblastech, mají omezenou pohyblivost, trpí chronickým onemocněním nebo jsou v paliativní péči.

Telemedicína také pomáhá šetřit čas zdravotníků, kteří se tak mohou více věnovat pacientům, kteří potřebují osobní péči. To je zvláště důležité v době, kdy je personál zdravotnických zařízení velmi vytížený, jak tomu bylo například během pandemie COVID-19.

Telemedicína může být využita pro mnoho různých typů lékařských konzultací, včetně diagnózy a léčby. Lékaři mohou dlouhodobě nemocné pacienty sledovat na dálku, poskytovat poradenství ohledně léčby a elektronicky jim předepisovat léky. To zásadním způsobem urychluje a zlepšuje přístup ke zdravotní péči bez nutnosti osobní návštěvy ordinace. Díky tomu mohou pacienti snadno a rychle získat přístup k zdravotní péči bez nutnosti cestovat na kliniku.

Telemedicína v sobě zahrnuje několik podoborů, které jsou tvořeny předponou “tele” a vždy doplněny oblasti, ve které se využívá:

  • Telecare využití dat z telemonitorování při poskytování pomoci na dálku, tzv. “asistivní technologie” (senioři)
  • Televzdělávání vzdělávání pacientů/lékařů na dálku (vzdělávací portály, přenosy ze sálů)
  • Telekonzultace přístup k poznatkům nebo expertíze specialisty na dálku (teleradiologie, teledermatologie)
  • Telediagnostika určení diagnózy u pacienta za pomoci vzdáleného lékaře (telekardiologie)
  • Telemonitoring dálkové monitorování pacienta mimo nemocnici (monitorování CHF)

Jednou z možností telemedicíny je například video konzultace, která umožňuje pacientovi setkat se se svým lékařem prostřednictvím videa. Dalším příkladem jsou aplikace pro virtuální návštěvy u lékaře, kterou mohou pacienti využít na svém mobilním zařízení. Lékaři pak mohou diagnostikovat a léčit pacienty na dálku a předepisovat léky, přičemž v případě potřeby mohou pacienta přesměrovat k dalším specializovaným zdravotnickým zařízením.

Pacienti mohou také nosit různá zařízení, která měří údaje, jako jsou hladina kyslíku v krvi, hladina cukru v krvi, krevní tlak, srdeční tep a další. Telemedicínská monitorovací zařízení monitorují vitální funkce pacientů v reálném čase. Údaje se pravidelně zasílají lékařům, kteří je analyzují a mohou tak snížit riziko komplikací nebo nutnosti hospitalizace. Díky telemedicíně mohou lékaři rychle reagovat na změny zdravotního stavu pacienta a přizpůsobit léčbu.

V České republice existuje Národní telemedicínské centrum, které pomáhá v rozvoji telemedicíny. Centrum spolupracuje s řadou zdravotnických zařízení a pomáhá jim využívat moderní technologie ke zlepšení péče o pacienty. V rámci tohoto centra se také provozuje telefonická linka pro pacienty, kteří potřebují konzultovat své zdravotní problémy s lékařem.

O praktickém využití telemedicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc s námi natočil přednášku projektový manažer Národního telemedicínského centra Mgr. Michal Štýbnar.

Facebook
Twitter
LinkedIn