Tolg a Medevio: Spolupráce pro moderní české zdravotnictví

Moderní doba nám přináší nové možnosti a technologie, které mohou
výrazně zlepšit kvalitu života a péče o naše zdraví. V tomto směru se
dvě české začínající firmy, Tolg a Medevio, rozhodly inovovat přístup ke
vzdělávání zdravotníků a zjednodušit propojení pacientů se
zdravotnickými zařízeními. Efektivní komunikací a zjednodušením
komunikace mezi lékařem a pacientem chtějí příspět k modernizaci českého
zdravotnictví.

Komunikace (osobně i na dálku) je klíčovým prvkem ve zdravotnictví.
Správná komunikace mezi zdravotníkem a pacientem je základem pro
zajištění kvalitní a individuální péče. Zlepšení komunikace může
pacientům poskytnout pocit důvěry a bezpečí, což může pozitivně ovlivnit
jejich léčbu a následné výsledky.

Komunikace je také klíčová pro efektivní spolupráci mezi různými
zdravotnickými profesemi. Lepší komunikace umožňuje lékařům, sestřičkám
a dalším zdravotnickým pracovníkům lépe sdílet informace, spolupracovat
na léčebných plánech a zlepšit celkový tok péče. Snižuje také fluktuaci
zaměstnanců a zvyšuje spokojenost zdravotníka s prací.

Tolg se jako jedna z mála vzdělávacích agentur specializuje výhradně na
vzdělávání zdravotníků v oblasti komunikace
. Nabídka zahrnuje školení,
webináře i online kurzy pro všechna zdravotní zařízení i jednotlivce.
Díky nim si zdravotníci mohou rozšířit své dovednosti v komunikaci s
pacientem a např. vedoucí pracovníci se mohou zdokonalit v komunikaci v
týmu. Cílem je zlepšit tzv. soft skills zdravotního personálu a tím i
celkovou kvalitu péče o pacienty. A v neposlední řadě také zpříjemnit
pracovní prostředí pro zdravotníky.

Medevio je digitální platforma, která propojuje pacienty se
zdravotnickými zařízeními, lékaři a dalším zdravotnickým personálem.
Díky aplikaci Medevio je komunikace mezi lékaři a pacienty mnohem
efektivnější a rychlejší. Cílem je sjednotit veškerou interakci na jedno místo
a otevřít nové možnosti pro efektivní spolupráci a dostupnější péči.
Medevio již dnes neslouží pouze k základní komunikaci, ale vytváří novou vrstvu
digitálního služeb, které přináší dostupnější prevenci, efektivnější komunikaci během léčby a
transparentní edukaci pro pacienta.

Obě společnosti sdílí stejnou vizi – modernizovat a zefektivnit české
zdravotnictví
. Spojení moderního vzdělávání a digitální inovace,
představuje novou éru ve vztahu mezi zdravotníky a pacienty. Těšíme se
na budoucnost, ve které moderní komunikace a technologie povedou k ještě
kvalitnější a individuální péči o naše zdraví.

Facebook
Twitter
LinkedIn