Záznam z konference Pacientského hubu “Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky aneb na lidskosti záleží”

Jsme nadšení, že vám můžeme přinést online záznam z konference “Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky aneb na lidskosti záleží,” kterou uspořádal Pacientský hub. Tato odborná konference probíhala ve vile Grébovka ve středu 17. května.

O čem konference byla

Hlavním cílem této konference bylo vytvořit mosty mezi zdravotníky a pacienty a posunout lidskost na první místo v oblasti péče o zdraví. Během jednoho z bloků této události se zástupci pacientských organizací, lékaři, studenti medicíny a další odborníci zaměřili na vliv komunikace na zdraví pacientů. Během této části konference nám řečníci přinesli řadu osvědčených postupů a také jsme diskutovali o překážkách, které mohou bránit efektivní spolupráci.

Vystoupili: Náměstek ministra zdravotnictví Bc. Josef Pavlovic, Nina Formánek Jaganjacová, MSc. z organizace Sifty, Michal Roškaňuk, Anežka Dašková, Bc. Michaela Lebeda, MBA z pacientské organizace Endotalks, za lékaře promluvil MUDr. Petr Pavlíček

Co se dělo dál

V druhé části konference se pod dohledem facilitátorů pokoušeli všichni zúčastnění najít odpověď na otázku: “Jak chtějí být pacienti léčeni a zdravotníci léčit?” Výstupy z této části byly prezentovány během panelové diskuse, která se zaměřila na to, jak podpořit lidskost ve zdravotnictví.

Diskutovali:

Mgr. Šárka Liolia (Oddělení podpory práv pacientů Ministerstvo zdravotnictví)
Bc. Anna Arellanesová (předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění)
Bc. Monika Součková (nemocniční ombudsmanka)
Doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. (mediátorka)
MUDr. David Marx, Ph.D. (proděkan pro studium a výuku 3. LF UK)

Tento záznam konference je cenným zdrojem pro všechny, kdo se zajímají o zlepšení komunikace a spolupráce mezi pacienty a zdravotníky, a o posunutí lidskosti na první místo ve zdravotnictví.

Facebook
Twitter
LinkedIn