Mezinárodní den žen: Ženy ve zdravotnictví

ženy ve zdravotnictví, lékařky, zdravotní sestry

Dnešní medicína nese výrazně ženskou tvář. Se 79 % podílem žen patří Česko mezi země s největším zastoupením žen v medicíně. Tento vývoj není náhodný, ale důsledek dlouhodobých trendů, emancipace žen a technologického pokroku v oboru. V rámci Mezinárodního dne žen je vhodné zastavit se nad příběhy a výzvami žen, které pracují ve zdravotnictví.

Ženy ve zdravotnictví

Zdravotnický sektor v České republice dlouhodobě láká více žen než mužů. V roce 2021 tvořily ženy 79 % ze všech zdravotníků. Tento trend je patrný již desítky let a zdá se, že se prohlubuje. Změny v komunikaci a přístupu ke zdravotní péči jsou patrné díky většímu zastoupení žen ve všech oblastech medicíny.

Specifika komunikace žen ve zdravotnictví

Komunikace je klíčovým prvkem ve zdravotnictví. Ženy mají často přirozenou empatii a schopnost naslouchat, což jsou klíčové dovednosti při poskytování péče. Jejich komunikační styl může být v mnoha situacích prospěšný a to dokonce i při samotné léčbě, existují např. studie o tom, že pacienti chirurgyň se lépe hojí. Obecně lze říct, že díky většímu zastoupení žen se ve zdravotnickém prostředí se stále více prosazuje důraz na empatii a lidský přístup, což přináší prospěch jak pacientům, tak i celému systému zdravotní péče.

Překonání předsudků a překážek

Historicky bylo zdravotnictví vnímáno jako mužský obor, především v některých specializacích jako chirurgie či ortopedie. Nicméně, ženy postupně pronikají i do těchto oblastí. Přestože stále existují stereotypy ohledně „mužských“ a „ženských“ oborů v medicíně, vstup žen do tradičně mužských specializací se stává běžnějším.

Je to často proto, že některé obory jsou bezpochyby více fyzicky náročné (viz zmiňovaná ortopedie). Ale bezpochyby existují ženy, které mají dostatečnou fyzičku na to, je zvládnout. Pamatujete na primáře Sovu ze seriálu Nemocnice na kraji města, který odrazoval nastupující doktorku Čeňkovou od ortopedie se slovy, že: Chirurgie není povolání pro ženy, nestačí na to fyzicky a neprojevují dost rozhodnosti a že nevidí jediný důvod, proč by toto povolání zvládla. Nakonec se ji omluvil, protože se ukázalo, že ho zvládá lépe než některí její mužští kolegové. Tohle v televizi běželo před více než 40 lety! Lékařek je v medicíně nyní třikrát víc, názory jejich kolegů na ně přesto zůstávají stejné jako tehdy.

Co k tématu ženy ve zdravotnictví zaznělo v českém mediálním prostoru:

  • „Chtěl bych upozornit na jednu věc, o které jsme nemluvili. Medicína ztratila určitou prestižnost ve společnosti. V šestém ročníku na 1. lékařské fakultě, která je největší, je jenom jedna třetina mužů a dvě třetiny žen. Když jsem se ptal v Hradci a v Brně, tak neměli to spočítané, ale říkali, že je tam dvakrát víc holek než kluků. Už to není prestižní. Za nás když jsme byli mladí, znamenalo dostat se na medicínu něco,“ řekl v pořadu Pafko.
  • Šéf České lékařské komory Milan Kubek mimo jiné v roce 2009 označil “feminizaci” za druhou nejdůležitější příčinu krize českého zdravotnictví – hned po stárnutí lékařů a jejich odchodech do důchodu. Vysvětloval, že lékařky mají přirozeně horší výkonnost než muži-lékaři, protože se více věnují rodině, kvůli tomu méně slouží a mají méně zkušeností. “S ohledem na rodinné povinnosti je pracovní zatížení žen pochopitelně nižší než u mužů,” uvedl Kubek ve své prezentaci.”
  • Předností ženy-lékařky je, že lépe uklidní stresované pacienty, to z ní ale primářku neudělá. “Kumulace zručnosti a znalostí staví na špičku muže, ale myslím si, že ženy jsou stejně schopné, ale v naší společnosti nemají podmínky realizovat své schopnosti,” řekl chirurg Pavel Pafko v rozhovoru Přímo k věci.

Odměňování a rovnost ve zdravotnictví

Navzdory významnému zastoupení žen ve zdravotnictví se setkáváme s problémem nerovného odměňování. Genderová platová mez se dlouhodobě pohybuje kolem 20 %, což je oblast, která vyžaduje systematické změny a úsilí o rovnost příležitostí v profesním prostředí.

Česko v rámci Evropy

Česká republika se v rámci Evropy řadí mezi země s vysokým zastoupením žen ve zdravotnictví. Přestože existují určité odchylky v porovnání s ostatními evropskými zeměmi, jako je například vyšší podíl mužů na některých specializacích, je vývoj směrem k vyššímu zastoupení žen v této oblasti zřejmý.

Mezinárodní den žen nám připomíná důležitost a přínosy žen ve všech oblastech života, včetně zdravotnictví. Připomíná nám, že musíme pracovat na odstranění překážek, které brání jejich plnému a rovnocennému zapojení do profesionální sféry.

Facebook
Twitter
LinkedIn